Reiki

WAT IS REIKI?
Reiki is een Japans woord, dat letterlijk ‘universele levensenergie’ betekent. Het is een onuitputtelijke, allesomvattende en grenzeloze energie, een kracht die in alles wat leeft circuleert, laat groeien en in leven houdt. Reiki is de energie, die we allemaal in ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij acupunctuur.

Die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen.

Bij mensen, waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie uit de handen.

Bij het geven van Reiki geeft de gever de energie aan de ontvanger door. De gever dient daarbij alleen als kanaal, als “doorgeefluik”. De gever geeft dus niet zijn eigen energie aan de ontvanger. Reiki is een vorm van directe energieoverdracht naar jezelf en naar anderen (want beiden zijn net zo eenvoudig). Andere woorden voor de levensenergie zijn Prana en Chi of Ki.

WAT DOET REIKI?

Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dit een teken van het in onbalans zijn op fysiek niveau. Door een Reiki behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het herstel beginnen. Het lichaam geneest zichzelf. Denk b.v. aan een schaafwond. Het lichaam zelf zorgt er voor dat de wond heelt. Reiki energie versterkt het genezingsproces. De gever kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling, het lichaam van de ontvanger en zijn energiesysteem regelen dat allemaal zelf. Het is voor een Reiki behandeling dan ook niet nodig om een diagnose te stellen. wie Reiki ontvangt geneest in wezen zichzelf. Het bevordert het losmaken van emoties, waardoor er meer evenwicht en harmonie in jezelf ontstaat. Het versterkt bovendien je intuïtie en je levenskracht en je afweer tegen ziekte neemt toe. Maar bovenal is het een wonderlijke weg naar bewustwording van jezelf en ontplooiing van je persoonlijkheid en je creatieve vermogens. Reiki werkt ook op geestelijk niveau. Dat maakt, dat Reiki goed toepasbaar is bij bijvoorbeeld zowel hoofdpijn als spanning, bij zowel verkoudheid als bij depressiviteit. Zeker is, dat Reiki nooit negatief of schadelijk is. Reiki pakt de oorzaak van de de ziekte aan en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.

Oorsprong Reiki

Reiki als natuurlijke geneeswijze is ontdekt rond 1900 door de Japanse monnik dr. Mikao Usui. Voor de verspreiding van het Usui-systeem is vooral mevrouw Hawaya Takata verantwoordelijk. Tot 1938 was zij de enige die de hoogste Reiki graad kon doorgeven aan andere mensen. Zij introduceerde deze vorm van genezen in de westerse wereld door andere mensen tot master in te wijden.

Behandeling

Na een intake gesprek gaat de cliënt op de rug op een behandeltafel liggen (of op een stoel zitten). De cliënt hoeft zich niet te ontkleden, het enige wat er wordt gevraagd is om de schoenen uit te doen. De behandelaar begint door zijn handen over de ogen van de cliënt te leggen, daarna worden de handen verplaatst totdat het gehele lichaam is behandeld. Als de voorzijde klaar is dan wordt de cliënt verzocht zich om te draaien waarna de achterzijde op de zelfde manier wordt behandeld.

Hoe werkt Reiki ?

Bij een behandeling met Reiki worden de handen rustig en zachtjes achtereenvolgens op verschillende plaatsen van het lichaam neergelegd.
Er begint energie te stromen van uit de handen van een Reiki-gever, die overdragen wordt naar het lichaam van de cliënt.
Het is de Universele Levensenergie zelf die over de allerhoogste intelligentie beschikt. Als scheppende en samenbindende kracht van het Universum heeft het een wijsheid die weet en bepaalt hoe en waar de ontvanger van de Reiki de energie nodig heeft.
De Reiki-energie komt niet uit ons, maar door ons, het is dus niet je eigen energie.
Dit betekent ook dat je niet moe wordt van het geven van een Reiki-behandeling aan anderen.
Als je de energie geeft dan geef je jezelf ook een behandeling, want in de eerste plaats stroomt de energie door jouw heen en dan geef je het pas aan de persoon die je een behandeling geeft .

Het Groeiproces

Reiki brengt een innerlijk groeiproces opgang, die de ene keer heel snel kan gaan, en de andere keer beetje bij beetje.
Reiki aanvaard je zoals het is, zodat je jezelf ook op die manier kan aanvaarden.
Reiki geeft inzicht in jezelf, zodat je in staat bent om bijvoorbeeld je verleden beter te begrijpen, je zult veranderen zodat je andere mensen beter leert begrijpen.

Wat is Reiki niet ?

Reiki is geen religie, cultus of geloofssysteem en het is ook geen vorm van suggestie, hypnose of een of ander psychotherapeutische techniek.

Voor meer informatie of het maken van afspraak zie: Afspraak